ΔημοσιεύσειςΔικαιώματα των Παιδιών – Πιθανές Παραβιάσεις που πρέπει να Καταγγείλετε

15 Απριλίου 2024

Πλέον, η προστασία των παιδιών αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παιδιά προστατεύονται από τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις περισσότερες χώρες.

Ωστόσο, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών δεν έχει σταματήσει. Η κακοποίηση λαμβάνει διάφορες μορφές και όταν παρατηρήσετε κάποια, θα πρέπει να την καταγγείλετε. Σ’ αυτό το άρθρο, θα μελετήσουμε τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και το τι προβλέπεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Δικαιώματα των Παιδιών

Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι το κείμενο που έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα των παιδιών ως φυσικών προσώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και η σύμβαση υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 26 Ιανουαρίου 1990. Στη χώρα μας, επικυρώθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1992 με το νόμο 2101. Μέχρι σήμερα, έχει επικυρωθεί από 196 χώρες. Μάλιστα, έχει επικυρωθεί από κάθε χώρα που υπάγεται στον ΟΗΕ εκτός από τις ΗΠΑ.

Η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα, εκ των οποίων τα 41 αναφέρονται στα δικαιώματα των παιδιών. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  1. Επιβίωσης
  2. Ανάπτυξης
  3. Προστασίας
  4. Συμμετοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης, παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους.

Άλλα άρθρα καθιερώνουν το δικαίωμα του παιδιού να υπάγεται στη δικαιοδοσία της σύμβασης χωρίς διάκριση (άρθρο 2), να εξασφαλίζεται στο παιδί η αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα (άρθρο 3), να αναγνωρίζεται το εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή (άρθρο 6) και να υπάρχει σεβασμός του δικαιώματος του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητας του (άρθρο 8).

Δικαιώματα του Παιδιού στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα δικαιώματα των παιδιών έχουν επίσης αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αποτυπωθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αναλυτικότερα, ξεχωρίζουν τα άρθρα 24 και 32.

Το άρθρο 24 αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού. Στις παραγράφους του ορίζεται το δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για τη διαβίωσή του, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους, αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και με τους δύο γονείς του.

Το άρθρο 32 μιλάει για την απαγόρευση της εργασίας των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει πως η ελάχιστη ηλικία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση του παιδιού.

Πώς Παραβιάζονται τα Δικαιώματα των Παιδιών

Παρά το νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για την προστασία των παιδιών, παρατηρούνται ακόμα παραβάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού. Η παιδική κακοποίηση είναι ένα σοβαρό ζήτημα που παίρνει τις εξής μορφές:

  1. Σωματική κακοποίηση – το παιδί πέφτει θύμα σωματική βίας και συχνά φέρει τραυματισμούς και κακώσεις.
  2. Ψυχολογική κακοποίηση – το παιδί λαμβάνει συμπεριφορές που δείχνουν απόρριψη, εκμετάλλευση, εκφοβισμό, απομόνωση και υποτίμηση.
  3. Σεξουαλική κακοποίηση – περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που υποκινούνται από έναν ενήλικα και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και την έκθεση του παιδιού σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο.
  4. Παραμέληση του παιδιού – παρατηρείται όταν η διατροφή, η ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση και η σχολική φοίτηση του παιδιού είναι ανεπαρκής ή ακατάλληλη, με αποτέλεσμα το παιδί να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο τόσο για την υγεία όσο και για την ανάπτυξή του.

Στην περίπτωση που αντιληφθείτε μια σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, θα πρέπει να προχωρήσετε σε ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία. Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να κάνετε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου