Όροι Χρήσης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για γενική ενημέρωση των επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση οι εδώ προσφερόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες-χρήστες του διαδικτυακού τόπου και στους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ». Επίσης, η τελευταία δεν θα ευθύνεται για ενδεχόμενη βλάβη των επισκεπτών ή ακόμη και τρίτων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

Το δικηγορικό γραφείο της «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» είναι και παραμένει δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link προς αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή γίνεται νομίμως και δεν προκαλεί ζημία στη φήμη του δικηγορικού μας γραφείου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το link κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία μεταξύ μας, έγκριση ή σύσταση από μέρους μας, δίχως αυτή να υφίσταται.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου