ΔημοσιεύσειςΔιαθήκες – Ποια Είδη Υπάρχουν;

15 Απριλίου 2024

Η διαθήκη αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για το διαμοιρασμό της περιουσίας ενός ατόμου, καθώς και για τη γνωστοποίηση των επιθυμιών του στους κληρονόμους του. Με τη σύνταξη της διαθήκης, ο κληρονομούμενος ορίζει το πώς θα μοιραστεί η περιουσία του χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης.

Ως εκ τούτου, η σύνταξη της διαθήκης θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα του Αστικού Κώδικα. Σ’ αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τα διαφορετικά είδη διαθήκης που υπάρχουν και τι ισχύει για το καθένα απ’ αυτά.

Ιδιόγραφη Διαθήκη

Η ιδιόγραφη διαθήκη αποτελεί ίσως το πιο συνηθισμένο είδος διαθήκης. Ορίζεται από το άρθρο 1721 του Αστικού Κώδικα ως αυτή που «γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται απ’ αυτόν».

Το συγκεκριμένο είδος διαθήκης σας δίνει μεγάλη ευελιξία, καθώς μπορείτε να τη συντάξετε μόνοι σας. Αυτό επίσης σημαίνει πως μπορείτε να ανανεώσετε το περιεχόμενό της εάν προκύψει ανάγκη. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένους κανόνες κατά τη σύνταξη ώστε να μη βγει άκυρη.

Αναλυτικότερα, η διαθήκη θα πρέπει να έχει συνταχθεί από τον κληρονομούμενο αυτοπροσώπως. Επιπλέον, θα πρέπει ν’ αναγράφονται ρητά το ονοματεπώνυμο του διαθέτη, η ημερομηνία σύνταξης της διαθήκης (ώστε να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος), τα κληρονομούμενα αντικείμενα και η πλήρης υπογραφή του κληρονομούμενου. Ακόμα, οι διαγραφές, αλλά και οι προσθήκες στο περιθώριο, θα πρέπει να σημειώνονται και να υπογράφονται από το διαθέτη.

Δημόσια Διαθήκη

Ένα άλλο είδος είναι η δημόσια διαθήκη. Αυτό το είδος ορίζεται από το άρθρο 1724 του Αστικού Κώδικα, το οποία αναφέρει πως «συντάσσεται με δήλωση από το διαθέτη της τελευταίας του βούλησης ενώπιον συμβολαιογράφου». Για τη νομιμότητα της διαθήκης είναι απαραίτητη η παρουσία τριών μαρτύρων ή ενός δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα κατά τη σύνταξη και την υπογραφή της.

Έπειτα, η διαθήκη φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος από τον συμβολαιογράφο. Μετά το θάνατο του διαθέτη, η διαθήκη θα ανοιχθεί από τους κληρονόμους του και θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία για τη δημοσίευσή της.

Μυστική Διαθήκη

Το επόμενο είδος είναι η μυστική διαθήκη. Το άρθρο 1738 του Αστικού Κώδικα ορίζει πως «ο διαθέτης προσκομίζει στο συμβολαιογράφο έγγραφο, δηλώνοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση». Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία τριών μαρτύρων ή ενός δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα.

Το έγγραφο της διαθήκης συντάσσεται από το διαθέτη, ο οποίος δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενό του. Για τη σύνταξη, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που ορίζονται στο άρθρο 1721 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι είναι αυτοί που διέπουν την ιδιόγραφη διαθήκη.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει ένα έγγραφο εγχείρησης και φυλάσσει το φάκελο σε ασφαλές μέρος.

Έκτακτη Διαθήκη

Τέλος, ο νόμος ορίζει και την έκτακτη διαθήκη για να καλύψει περιόδους έκτακτης ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 1749, 1753 και 1757 του Αστικού Κώδικα ορίζουν τις διαθήκες σε πλοίο, σε εκστρατεία και σε αποκλεισμό. Κάθε μια περίπτωση, έχει τις δικές της προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει ν’ ακολουθηθούν για τη νομιμότητα του εγγράφου.

 

Η σύνταξη της διαθήκης απασχολεί όλους όσους έχουν περιουσία και θέλουν να τη μοιράσουν στους κληρονόμους τους. Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο για να μάθετε περισσότερα και να συντάξετε τη διαθήκη σας σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου