ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΠροστασία Kύριας Kατοικίας

Το γραφείο μας προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες και στις νέες διατάξεις του νόμου παρέχει υπηρεσίες για υποθέσεις που αφορούν την προστασία της κύριας κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται από το Ν.4605/2019 μετά την υπαγωγή της οφειλής στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αναλυτικά

Ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από δικηγόρους με εμπειρία και ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο καθώς δεν απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1 «Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας…» Σκοπός του Ν. 4605/2019 είναι η ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων από επιχειρηματικά καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, για την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με μία από τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που το γραφείο μας έχει χειριστεί με επιτυχία:
Το αίτημα του αιτούντος για την έκδοση προσωρινής διαταγής με περιεχόμενο την παράταση της αναστολής του πλειστηριασμού του ακινήτου ιδιοκτησίας του, η οποία χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αιτήσεως του, έγινε δεκτό, ως βάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 77 παρ.1β’, 68 παρ.1, 3 του Ν. 4605/2019, με το σκεπτικό ότι ο αιτών, πιθανολογήθηκε ότι τυγχάνει επιλέξιμος, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1 Ν.4605/2019, παρά το γεγονός ότι κατά τον προέλεγχο κρίθηκε μη επιλέξιμος. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι το ακίνητο – κύρια κατοικία του αιτούντος -, θα έχει εκπλειστηριαστεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεώς του, αφού, όπως προέκυψε … έχει ήδη ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση επί του προαναφερόμενου ακινήτου … Με την παρούσα απόφαση, ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ η (παράταση) αναστολής του επικείμενου πλειστηριασμού του ακινήτου του αιτούντος, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του και υπό τον όρο καταβολής από τον αιτούντα του μισού της τελευταίας ενήμερης πριν την άσκηση της αιτήσεώς του δόσης, δοθείσης της μη εμφάνισης των πιστωτριών και της μη υποβολής πρότασης με επίκληση της μη επιλεξιμότητάς του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 78 παρ.2 του Ν.4605/2019, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της παρούσας στους πιστωτές και δεδομένης της μη διάκρισης μεταξύ οφειλέτη – τρίτου κυρίου (μη οφειλέτη) ως αιτούντος, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 παρ.3 και 78 του νόμου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΚαλέστε μας σήμερα, αφήστε ένα μήνυμα
ή στείλτε μας email.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
  Γραφεία Θεσσαλονίκης
  26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
  Γραφεία Αθηνών
  Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
  info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

  Follow us:

  Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

  © 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

  Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου