ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΕμπορικό Δίκαιο

Εταιρείες-Σήμα-Ανταγωνισμός-Τραπεζικό Δίκαιο-Επισφαλείς απαιτήσεις από επιταγές, Συναλλαγματικές-Ανακοπές-Εξυγίανση Επιχειρήσεων-Πτωχευτικό Δίκαιο-Πνευματικά Δικαιώματα

Αναλυτικά

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ. Ειδικότερα, το εμπορικό δίκαιο υποδιαιρείται σε διάφορους κλάδους :

 • το δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, που είναι γνωστό ως γενικό μέρος
 • το δίκαιο των εταιριών
 • το δίκαιο των αξιογράφων
 • το πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων
 • το ασφαλιστικό δίκαιο
 • το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων που δεν παρουσιάζουν νομοθετική αυτονομία
 • το ναυτικό δίκαιο
 • το δίκαιο των μεταφορών

Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών και άλλων προβλημάτων.
Ο ρόλος του δικηγόρου στις εμπορικές σχέσεις δεν είναι μόνο να προστατεύει «στενά» τα συμφέροντα του εντολέα του αλλά και να διασφαλίζει ότι η εμπορική συναλλαγή θα είναι δίκαιη και δεν θα πάσχει από ασάφειες. Με τον τρόπο αυτό να περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει σε ζημιά για το ένα ή το άλλο μέρος και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό προσόν του δικηγόρου που ασχολείται με εμπορικά θέματα είναι να μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να διαβλέπει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα του, το εμπορικό συμφέρον.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΣΗΜΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ- ΑΝΑΚΟΠΕΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο δίκαιο των επιχειρήσεων (Business Law).

Πέρα από την συστηματική ενασχόληση μας με το εμπορικό δίκαιο σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του (ίδρυση εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, θέματα ανταγωνισμού), συνεργαζόμαστε με αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού και ειδικευόμαστε στην ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού και ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εμπόριο. Επιλεγμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας ασκούν εξειδικευμένη, συμβουλευτική Δικηγορία στον τομέα του δικαίου των επιχειρήσεων, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες προς ιδιώτες (επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες) κατά το προσυμβατικό στάδιο και το στάδιο εκτέλεσης. Παράλληλα, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργατών, αποτελούμενο από οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, χρηματιστές, μεσίτες και ασφαλιστικούς συμβούλους, παρέχουμε συμβουλές και υπηρεσίες κάθετης μορφής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητάς τους,.

Στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα νευραλγική σημασία αποκτά το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών, που λόγω του πολυσχιδούς και διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση. Αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα – συστάσεις, λύσεις εταιριών, τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων, μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων, άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ, υποβολή αιτήσεων εξυγίανσης, σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων αναδιάρθρωσης, αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων, πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων, σύσταση ομολογιακών δανείων, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»

Επίσης, το δικηγορικό μας γραφείο αντιμετωπίζει υποθέσεις που αφορούν:

 • συμβάσεις κυρίας μίσθωσης και πώλησης-χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επαγγελματικές – βιομηχανικές μισθώσεις
 • κατασχέσεις
 • αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων και συνεργασίες κτηματαγοράς
 • σύνταξη συμβάσεων δικαιόχρησης και εγγράφων παροχής άδειας
 • εγγραφή προσημειώσεων/υποθηκών και διαχείριση χαρτοφυλακίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΚαλέστε μας σήμερα, αφήστε ένα μήνυμα
ή στείλτε μας email.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
  Γραφεία Θεσσαλονίκης
  26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
  Γραφεία Αθηνών
  Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
  info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

  Follow us:

  Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

  © 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

  Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου