ΔημοσιεύσειςΤι Είναι η Διαμεσολάβηση και Ποιος ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

19 Φεβρουαρίου 2024

Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία για την επίλυση των διαφορών και την επίτευξη μιας συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα μέρη συναντιούνται και εκθέτουν τις απόψεις τους, με σκοπό την εύρεση μιας λύσης που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι κομβικός σε όλα τα βήματα της διαδικασίας.

Παρακάτω, θα μάθετε περισσότερα για τη διαμεσολάβηση και το ρόλο που διαδραματίζει ο διαμεσολαβητής.

Τι Είναι η Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συνδρομή ενός διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι ένα ουδέτερο μέρος.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4640/2019. Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν στη διαδικασία να παραμείνει ευέλικτη κι ελαστική, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Η διαμεσολάβηση έχει εκούσιο χαρακτήρα, εφόσον όλα τα μέρη ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με τη διαδικασία από το διαμεσολαβητή. Στη συνέχεια, έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν τις σκέψεις τους και να μεταφέρουν τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις τους στο άλλο μέρος.

Ποιο Είναι το Πεδίο που Υπάγεται στη Δικαιοδοσία της;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4640/2019, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν οι αστικές και εμπορικές διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν έννομο συμφέρον. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχει ρήτρα διαμεσολάβησης μέσα σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Αυτό σημαίνει πως τα μέρη θα πρέπει πρώτα να περάσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης πριν απευθυνθούν στα δικαστήρια.

Ποια Είναι τα Βήματα της Διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη διαδικασία που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να διακριθούν τα εξής βήματα:

  • Εναρκτήρια συνάντηση – τα εμπλεκόμενα μέρη συναντιούνται παρουσία του διαμεσολαβητή, ο οποίος και θα τους ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία και τα βήματα που θα ακολουθήσουν. Σ’ αυτήν την πρώτη συνάντηση, οι εμπλεκόμενοι μπορούν ν’ αναπτύξουν τις απόψεις τους στο διαμεσολαβητή.
  • Επιμέρους συναντήσεις – στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής προχωρά σε επιπλέον συναντήσεις είτε με το κάθε μέρος ξεχωριστά είτε και με τα δύο μέρη παρόντα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο διαμεσολαβητής μεταφέρει τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις των μερών.
  • Σύνταξη πρακτικού – η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται πάντα με τη σύνταξη ενός πρακτικού επίτευξης ή μη συμφωνίας. Το πρακτικό αναφέρει αναλυτικά τη συμφωνία και τους όρους της.

Τι Είναι ο Διαμεσολαβητής

Ο διαμεσολαβητής είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πρόκειται για ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της διαμεσολάβησης. Έτσι, οφείλει να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, καθώς και να κρατά απόρρητες τις πληροφορίες που του φανερώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από τους εμπλεκόμενους.

Ποιος Είναι ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στη διαδικασία είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Είναι το μέρος που θα εκθέσει τα εμπόδια και θα μεταφέρει τις προτάσεις και αντιπροτάσεις μέχρι και την επίτευξη της συμφωνίας. Παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος υπέρ ή κατά, διατηρεί το δικαίωμα να θέτει ερωτήματα στους εμπλεκόμενους, ώστε να εκτιμήσει την κατάσταση.

 

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους νομικούς μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου