ΔημοσιεύσειςGDPR: Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων;

19 Φεβρουαρίου 2024

Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε ατόμου. Εντούτοις, έχει αναδειχθεί η ανάγκη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη διαμόρφωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ώστε να προστατεύσει τους πολίτες κάθε φορά που πρέπει να φανερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα μάθετε περισσότερα για τον GDPR και τις διατάξεις που περιλαμβάνει.

Τι Είναι ο ΓΚΠΔ;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ή GDPR όπως είναι πιο γνωστός, δημιουργήθηκε για να καθορίσει ένα νομικό πλαίσιο σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ψηφίστηκε με τον κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της Ελλάδας με το νόμο 4624/2019.

Ποιες Πληροφορίες Υπάγονται στα Προσωπικά Δεδομένα

Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη ενός κράτους-μέλους. Ανάμεσα σ’ αυτά τα δεδομένα, θα βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το εισόδημα, το πολιτισμικό προφίλ, τον κωδικό πρωτοκόλλου Διαδικτύου ή διεύθυνση IP και τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν και πιο ειδικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, τέτοιες είναι η φυλετική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, τα πολιτικά φρονήματα, το θρήσκευμα, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με καταδίκες των πολιτών.

Πότε Πρέπει να Εφαρμοστεί ο GDPR

Κάθε επιχείρηση που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του GDPR. Μάλιστα, αυτό είναι υποχρεωτικό ανεξάρτητα εάν προχωρά ή όχι σε επεξεργασία των δεδομένων. Οι επιχειρήσεις με έδρα εκτός ΕΕ, οι οποίες όμως, επεξεργάζονται δεδομένα πολιτών της ΕΕ, έχουν υποχρέωση να ορίσουν έναν εκπρόσωπο εντός της ΕΕ.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται όταν το υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων είναι νομικό πρόσωπο. Επιπλέον, τα πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς εκτός του επαγγελματικού ή εμπορικού δε χρειάζεται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Πότε Επιτρέπεται η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά σαφείς τους όρους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί είναι οι εξής:

  • Η επιχείρηση έχει λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου.
  • Η εταιρεία χρειάζεται τα δεδομένα των καταναλωτών για να τηρήσει τη συμβατική υποχρέωσή της απέναντί τους, για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, για την προστασία ζωτικών συμφερόντων των πολιτών και για την διεκπεραίωση αποστολής δημοσίου συμφέροντος.
  • Τέλος, μια εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα όταν ενεργεί προς όφελος των νόμιμων συμφερόντων της, και μόνο εφόσον δε θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών.

Ποιες Πληροφορίες Πρέπει να Γνωρίζει ο Χρήστης

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων με κατανοητή γλώσσα σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να τους παρέχουν τις εξής πληροφορίες:

  • Την ταυτότητα της εταιρείας
  • Το λόγο επεξεργασίας των δεδομένων
  • Τη νομική βάση για την επεξεργασία τους
  • Ποιος θα λάβει τα δεδομένα, στην περίπτωση που υπάρχει

Επιπλέον, ο GDPR καθορίζει πως πρέπει να δοθούν και πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα της αποθήκευσης των δεδομένων, την απόσυρση της συγκατάθεσης του υποκειμένου, αλλά και ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου σχετικά με την προστασία των δεδομένων του.

 

Επικοινωνήστε με την ομάδα των νομικών μας για να μάθετε περισσότερα με τον κανονισμό και να συμμορφώσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας με τις διατάξεις του.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου