ΑΡΧΙΚΗCategoryΚατηγορία: Αποφάσεις | Λιάνα Βασιλεία Παπαδοπούλου

Ποινικό Δίκαιο (Μη καταβολή χρεών)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Έγινε δεκτή η αίτηση προς αναίρεση απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, με την οποία ο κατηγορούμενος – αναιρεσείων είχε κηρυχθεί ένοχος για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990). Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την παραπάνω απόφαση,...

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) Το Μονομελές Πρωτοδικείο, απέρριψε την αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής (άρθρο 1519 ΑΚ) της αντιδίκου, στην οποία έχει ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των τέκνων, με την οποία η αιτούσα ζητούσε την μεταβολή του τόπου διαμονής των τέκνων σε άλλη πόλη λόγω εύρεσης εργασίας της αιτούσας, ως και να επανακαθορισθεί ο τρόπος επικοινωνίας...

Αστικό Δίκαιο (ειδική διαδικασία)

Σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ για την έναρξη της αναγκαστικής εκτελέσεως  απαιτείται επίδοση  προς τον καθ’ ου η εκτέλεση αντιγράφου απογράφου με επιταγή για εκτέλεση.  Η επισπευδόμενη  εκτέλεση χωρίς τέτοια επίδοση είναι άκυρη και χωρίς βλάβη του καθ’ ου η εκτέλεση, επειδή τόσον η επίδοση αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση του κύρους της αναγκαστικής εκτέλεσης...

Αστικό Δίκαιο (Τακτική Διαδικασία)

Mετά τη λύση του γάμου η χρήση της οικογενειακής στέγης αποτελεί αντικείμενο είτε συναινετικής ρύθμισης είτε ρύθμισης κατ’ άρθ. 1393 ΑΚ, ύστερα από αγωγή κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης κατ’ άρθ. 735 ΚΠολΔ και μέχρι τότε, ο σύζυγος που δεν είναι κύριος ή νομέας της...

Ποινικό Δίκαιο

Εφόσον με την έφεση του κατηγορουμένου προβάλλεται ο ισχυρισμός, ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο της επίδοσης της απόφασης ήταν γνωστής διαμονής, αφού διέμενε σε ορισμένο τόπο και διεύθυνση διαφορετική από εκείνη, στην οποία αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε και, ως εκ τούτου, η επίδοση της απόφασης ως άγνωστης διαμονής είναι άκυρη, το Εφετείο έχει την υποχρέωση...

Διοικητικό Δίκαιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων …» (Α’ 291) εισήχθη η υποχρέωση των εργοδοτών που απασχολούν πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. να υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές, όπως και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Φ.21/544/2002...

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου