ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΠτωχευτικό Δίκαιο

Οι οικονομικές δυσκολίες είναι ένας κίνδυνος τον οποίο διατρέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριοποίησης.

Αναλυτικά

Η εξειδικευμένη και πλήρως καταρτισμένη στο πτωχευτικό δίκαιο ομάδα δικηγόρων του γραφείου μας, έχοντας ήδη γνώση και ειδίκευση των πτυχών του ελληνικού πτωχευτικού κώδικα και της εν γένει εφαρμογής των διατάξεων του μέσα από την προϊσχύουσα μορφή του και πριν την τροποποίηση του, έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις του πτωχευτικού δικαίου, οι δικηγόροι μας διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη της επιχείρησης κατά την πτωχευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα και με τον νέο πτωχευτικό κώδικα αναμορφώνεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι, αφού σύμφωνα με το άρθρο 1 του προσχεδίου: «Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής (κλάδων) ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις, σε κάθε περίπτωση εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 171, «τα άρθρα 1 έως και 164 του παρόντος (Κώδικας Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας) τίθενται σε ισχύ την 1η.1.2021, με την εξαίρεση του δωδέκατου κεφαλαίου, το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΚαλέστε μας σήμερα, αφήστε ένα μήνυμα
ή στείλτε μας email.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
  Γραφεία Θεσσαλονίκης
  26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
  Γραφεία Αθηνών
  Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
  info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

  Follow us:

  Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

  © 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

  Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου