ΔημοσιεύσειςΤι Είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης;

9 Ιανουαρίου 2024

Πολλά ζευγάρια επιλέγουν πλέον το σύμφωνο συμβίωσης ως τρόπο επισημοποίησης της σχέσης τους. Το σύμφωνο συμβίωσης συστάθηκε με το νόμο 4356/2015, ο οποίος ορίζει πως πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ δυο ατόμων σχετικά με τη ρύθμιση της συμβίωσής τους. Το σύμφωνο μπορεί να συναφθεί μεταξύ δυο ενηλίκων, ανεξαρτήτως φύλου.

Οι Προϋποθέσεις για τη Σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης

Για να μπορεί ένα άτομο να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να είναι ενήλικο και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αντιθέτως, κώλυμα υπάρχει στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν τα μέρη ή ένα απ’ τα μέρη έχει συνάψει ήδη γάμο ή άλλο σύμφωνο συμβίωσης.
  • Μεταξύ συγγενών εξ αίματος μέχρι και τον τέταρτο βαθμό.
  • Μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε κι αυτού που υιοθετήθηκε.

Στην περίπτωση που υπάρξει παράβαση των προϋποθέσεων, το σύμφωνο συμβίωσης θεωρείται άκυρο. Η ακυρότητα κηρύσσεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, μετά από αγωγή που ασκεί ένα εκ των δύο μερών, ένα άτομο που προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως.

Ποια Είναι η Διαδικασία Σύναψης;

Η σύναψη του συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιείται με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των μερών και υπογράφεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διαδικασία είναι τα εξής:

  • Ταυτότητα, διαβατήριο σε ισχύ, ή άδεια διαμονής σε ισχύ
  • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και το επάγγελμα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ. των μερών
  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των μερών

Μετά την υπογραφή του συμφώνου συμβίωσης, τα μέρη οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφό του στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους για να καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου. Η ισχύς του συμφώνου ξεκινά από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξιαρχείο.

Τι Ορίζει ο Νόμος για τη Σχέση του Ζευγαριού

Με το σύμφωνο συμβίωσης, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από τις διατάξεις  για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο. Για τις μη προσωπικές σχέσεις των μερών, ορίζεται πως εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση κατά τη σύναψη του συμφώνου.

Τι Συμβαίνει με το Επώνυμο των Μερών και των Τέκνων;

Το επώνυμο των μερών δεν μεταβάλλεται με την υπογραφή του συμφώνου. Για το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση του, ορίζεται πως θα φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους. Αυτή μπορεί να περιέχεται στο σύμφωνο ή σε κάποιο μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο που υπογράφει πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου.

Τι Προβλέπεται για τη Γονική Μέριμνα

Η γονική μέριμνα των παιδιών που γεννήθηκαν εντός του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση του ανήκει και στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Στην περίπτωση που το σύμφωνο λυθεί, τότε η γονική μέριμνα διέπεται από τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα.

Τι Ισχύει Σχετικά με το Κληρονομικό Δικαίωμα

Για τον ορισμό του κληρονομικού δικαιώματος των μερών του συμφώνου, χρησιμοποιούνται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση του συμφώνου, υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης ενός μέρους από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα.

Πώς Λύεται το Σύμφωνο Συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να λυθεί με τους εξής τρόπους:

  • Αυτοδικαίως, εάν υπάρξει γάμος μεταξύ των μερών.
  • Με συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
  • Με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση. Προϋπόθεση σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η επίδοση πρόσκλησης για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και να έχουν παρέλθει τρεις μήνες από αυτήν.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει μετά την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ίδιο ληξιαρχείο που είχε καταχωρηθεί η σύναψή του.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, επικοινωνώντας με το γραφείο μας.

 

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου