ΝέαΣυνεπιμέλεια – Τι Προβλέπει η Νομοθεσία

12 Ιουνίου 2024

Η συνεπιμέλεια αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, με το οποίο ασχολείται το Οικογενειακό Δίκαιο. Η συνεπιμέλεια αφορά την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο. Ο κύριος στόχος της είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του παιδιού, ενισχύοντας την παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη νομική υπόσταση της συνεπιμέλειας και τη νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ στη χώρα μας.

Νομοθετικό Πλαίσιο στη Χώρα μας

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία για τη συνεπιμέλεια έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ο νόμος 4800/2021 εισήγαγε νέες διατάξεις που ρυθμίζουν τη συνεπιμέλεια, ώστε να  ενισχυθεί η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού μετά τη λύση του γάμου. Βασικό σημείο αυτής της νομοθεσίας είναι η αναγνώριση της ανάγκης για συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την καθημερινότητα του παιδιού. Ο συγκεκριμένες νόμος επέφερε ριζικές αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο, κάνοντας σημαντικά βήμα ως προς τη γονεϊκή ισότητα.

Ποιες Είναι οι Βασικές Διατάξεις;

Στον πυρήνα του νόμου 4800/2021 βρίσκεται η υποχρεωτική συνεπιμέλεια του τέκνου. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 7 συμπληρώνει τις λέξεις «και εξίσου» στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα, ώστε να διαμορφωθεί ως εξής: «Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου.»

Στο ίδιο άρθρο του νόμου 4800/2021 αντικαθίσταται το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα, το οποίο μιλά για την περίπτωση διαζυγίου. Έτσι, τονίζει πως και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα, ακόμα και μετά το διαζύγιο.

Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα με το οποίο ασχολείται ο συγκεκριμένος νόμος είναι η επικοινωνία των γονέων με το τέκνο. Στο άρθρο 13, ορίζεται πως ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τη φυσική παρουσία όσο και τη διαμονή του παιδιού στην οικία του. Επιπροσθέτως, το άρθρο ορίζει πως ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα αυτό ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου. Ο γονέας με τον οποίο μένει το παιδί οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα σε τακτή χρονική βάση.

Παρέκκλιση από την από Κοινού Άσκηση της Γονικής Μέριμνας

Το άρθρο 8 του νόμου 4800/2021  δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας. Ενδεικτικά, μπορούν ν’ αναθέσουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του παιδιού, αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει ισχύ 2 ετών και μπορεί να παραταθεί.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων, ο ένας εκ των δύο αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν, ή η υπάρχουσα συμφωνία είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. Από αυτό, εξαιρούνται οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η νομοθεσία για τη συνεπιμέλεια στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων του παιδιού, το οποίο είναι το ευάλωτο μέλος της οικογένειας. Παρότι η εφαρμογή της μπορεί να είναι σύνθετη και να παρουσιάζει προκλήσεις, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ισότητα και την κοινή ευθύνη στην οικογενειακή ζωή. Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να εξετάσουμε την περίπτωσή σας.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου