ΔημοσιεύσειςΠώς θα Προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

19 Φεβρουαρίου 2024

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εξετάζει τις καταγγελίες που γίνονται σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση που πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέσουν θύματα τέτοιων παραβιάσεων, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο ΕΔΔΑ.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις προϋποθέσεις μιας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τι να περιμένετε από τη διαδικασία.

Ποιες Είναι οι Προϋποθέσεις για την Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της προσφυγής, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις. Είναι γεγονός πως μεγάλη πλειοψηφία των προσφυγών που υποβάλλονται στο δικαστήριο κηρύσσονται απαράδεκτες. Αυτό σημαίνει πως απορρίπτονται χωρίς να εξεταστούν. Έτσι, περίπου το 5% των προσφυγών καταφέρνει να περάσει το στάδιο του παραδεκτού και να προχωρήσει η διαδικασία.

Αναλυτικότερα, οι προϋποθέσεις για μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι οι εξής:

  • Ο προσφεύγων δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτης ενός κράτους-μέλους της Σύμβασης. Ωστόσο, η παραβίαση θα πρέπει να έχει γίνει από όργανο ενός κράτους-μέλους.
  • Ο προσφεύγων θα πρέπει να έχει εξαντλήσει όλα τα εγχώρια δικαστήρια πριν προσφύγει στο ΕΔΔΑ.
  • Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από την έκδοση της τελικής απόφασης από τα εγχώρια δικαστήρια.
  • Η προσφυγή έχει μοναδικό αντικείμενο τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πώς θα Εκκινήσετε τη Διαδικασία

Η διαδικασία της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκινά με την κατάθεση ειδικής αίτησης, την οποία θα προμηθευτείτε από το ίδιο το όργανο. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο, να το εκτυπώσετε και το στείλετε στο ΕΔΔΑ. Η συμπλήρωση των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στις επίσημες γλώσσες του δικαστηρίου, δηλαδή Γαλλικά και Αγγλικά, όσο και σε κάθε επίσημη γλώσσα των κρατών-μελών. Εντούτοις, μια αίτηση συμπληρωμένη στα Ελληνικά είναι έγκυρη.

Εφόσον υπάρχει η προϋπόθεση του εξαμήνου, είναι σημαντικό να ταχυδρομήσετε την αίτηση εντός αυτού του περιθωρίου. Η ημερομηνία που λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο φάκελο με την αίτηση.

Τι Συμβαίνει κατά την Εξέταση της Προσφυγής

Όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λάβει την προσφυγή σας, ενδέχεται να υπάρξουν οι εξής περιπτώσεις:

  • Η προσφυγή να θεωρηθεί απαράδεκτη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα εξεταστεί από έναν δικαστή και η απόφαση κήρυξης απαράδεκτου θα σας κοινοποιηθεί.
  • Η υπόθεση να θεωρηθεί επαναλαμβανόμενη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η προσφυγή θα εξετασθεί από επιτροπή τριών δικαστών. Το Δικαστήριο θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τη περεταίρω διαδικασία.
  • Η υπόθεση να μη θεωρηθεί επαναλαμβανόμενη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η προσφυγή εξετάζεται από μια επιτροπή εφτά δικαστών. Εφόσον κρίνουν ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, θα προχωρήσουν τη διαδικασία. Σ’ αυτό το στάδιο, το Δικαστήριο θα σας ζητήσει να ορίσετε έναν δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει, στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη αναθέσει την προσφυγή σας σε κάποιο νομικό.

Πόσο Χρόνο θα Διαρκέσει η Διαδικασία;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο για τη διάρκεια της διαδικασίας της εξέτασης της προσφυγής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το όργανο εξετάζει τις προσφυγές με συγκεκριμένη σειρά. Ωστόσο, δίνει βαρύτητα στον επείγοντα χαρακτήρα του κάθε ζητήματος. Αυτό σημαίνει πως θα δοθεί προτεραιότητα στις προσφυγές που φανερώνουν ένα ζήτημα μεγάλης κλίμακας.

 

Η διαδικασία της προσφυγής στο ΕΔΔΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί με προσεκτικά και μελετημένα βήματα. Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία άμεσα.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου