ΔημοσιεύσειςΠώς θα Απαλλαγείτε από Εγγυητής σε Δάνειο

9 Ιανουαρίου 2024

Ένα από τα ζητήματα που επιβαρύνουν την κοινωνία της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις των δανείων. Πολύ συχνά, πολλοί υπέγραφαν τη σύμβαση της εγγύησης σε στεγαστικά κι επιχειρηματικά δάνεια συγγενών τους, χωρίς να έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις ευθύνες του εγγυητή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου, όταν οι πρωτοφειλέτες αποτύγχαναν να το κάνουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ως εκ τούτου, το θέμα της απαλλαγής των εγγυητών αποτελεί το επίκεντρο των συζητήσεων μιας και απασχολεί μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Τι Είναι η Σύμβαση Εγγύησης;

Σύμφωνα με το άρθρο 847 του Αστικού Κώδικα, «με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο εγγυητής καθίσταται με τη σειρά του οφειλέτης του δανειστή με όλη του την περιουσία, εφόσον εγγυάται ότι ο πρωτοφειλέτης θα εξοφλήσει το χρέος του.

Αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση βούλησης του εγγυητή ή σύμβαση εγγύησης και υπογράφεται από τον εγγυητή. Στο έγγραφο επίσης οφείλεται να καταγράφεται ρητά και η ευθύνη του εγγυητή.

Πώς Μπορείτε να Απαλλαγείτε από Εγγυητής

#1 Λόγω Σφάλματος του Δανειστή

Ένας εγγυητής μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την ευθύνη του όταν υπάρξει πταίσμα του δανειστή, δηλαδή της τράπεζας. Αυτό στηρίζεται από το άρθρο 862 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει πως «Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίηση του από τον οφειλέτη».

#2 Χρήση της Ένστασης Δίζησης

Η ένσταση δίζησης είναι ένα απ’ τα σημαντικότερα όπλα που έχουν οι εγγυητές στη διάθεσή τους. Η συγκεκριμένη ένσταση ορίζεται από το άρθρο 855 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει πως «Ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη (ένσταση δίζησης)».

#3 Ο Δανειστής δεν Έλαβε τις Απαραίτητες Ενέργειες σε Εγγύηση Ορισμένου Χρόνου

Στην περίπτωση εγγύησης ορισμένου χρόνου, ο εγγυητής έχει τη δυνατότητα να ελευθερωθεί από την εγγυητική του ευθύνη εάν η τράπεζα αποτύχει να δράσει δικαστικά εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 866 του Αστικού Κώδικα «Εκείνος που εγγυήθηκε για ορισμένο μόνο χρόνο ελευθερώνεται από την εγγύηση, αν ο δανειστής δεν επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο αυτού του χρόνου και δεν συνεχίσει τη σχετική διαδικασία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση».

#4 Ο Δανειστής δεν Κινήθηκε Δικαστικά Έναντι του Πρωτοφειλέτη

Στην περίπτωση εγγύησης για αόριστο χρόνο, ο εγγυητής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την τράπεζα να κινηθεί δικαστικά έναντι του πρωτοφειλέτη. Εάν ο δανειστής δεν το κάνει αυτό μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα, τότε ο εγγυητής απαλλάσσεται.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 867 του Αστικού Κώδικα αναφέρει πως «Εκείνος που εγγυήθηκε για αόριστο χρόνο μπορεί, όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από το δανειστή να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της διαδικασίας. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται».

#5 Λόγω Μη Υπογραφής της Σύμβασης Εγγύησης

Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης εγγύησης είναι η υπογραφή της. Εάν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, τότε η εγγύηση θεωρείται άκυρη, όπως ορίζεται από το άρθρο 849 του Αστικού Κώδικα.

#6 Η Σύμβαση Εγγύησης Είναι Αντίθετη προς τα Χρηστά Ήθη

Ακόμα μια περίπτωση απαλλαγής του εγγυητή ενός δανείου είναι όταν η σύμβαση εγγύησης κριθεί πως είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, όπως ορίζονται από τα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση είχε στόχο την αισχροκέρδια.

 

Απευθυνθείτε στην ομάδα των νομικών μας για να διεκδικήσετε την απελευθέρωσή σας από την ευθύνη του εγγυητή. 

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου