ΝέαΠοιους Τομείς Περιλαμβάνει το Αστικό Δίκαιο;

8 Ιουλίου 2024

Το αστικό δίκαιο αποτελεί τον πυλώνα του δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Ως εκ τούτου, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτός είναι κι ο λόγος που πολλές από τις νομικές υποθέσεις σας υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

Οι κύριοι τομείς του αστικού δικαίου περιλαμβάνουν τις γενικές αρχές αστικού δικαίου, το ενοχικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο και το κληρονομικό δίκαιο. Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ατόμων.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε επιγραμματικά τους βασικούς άξονες που έχουν οι βασικοί τομείς του αστικού δικαίου.

#1 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Οι γενικές αρχές του αστικού δικαίου αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζονται όλοι οι επιμέρους τομείς του δικαίου. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν θεμελιώδεις έννοιες, οι οποίες διατρέχουν όλο το αστικό δίκαιο και αποτελούν οδηγό για την ερμηνεία και εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων.

#2 Ενοχικό Δίκαιο

Το ενοχικό δίκαιο ασχολείται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο τομέας που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύναψη συμβάσεων (ιδιωτική βούληση), τις αδικοπραξίες, αλλά και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (νόμος).

Μερικές απ’ τις υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ενοχικού δικαίου είναι οι συμβάσεις πώλησης και μίσθωσης, η σύμβαση δωρεάς, η σύμβαση εργασίας, η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων.

#3 Εμπράγματο Δίκαιο

Το εμπράγματο δίκαιο ασχολείται με τα δικαιώματα επί των πραγμάτων, δηλαδή την κυριότητα, τις δουλείες, τις υποθήκες και άλλες εμπράγματες ασφάλειες. Η κυριότητα είναι το βασικότερο εμπράγματο δικαίωμα που καθορίζεται στο συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας στον ιδιοκτήτη πλήρη και αποκλειστική εξουσία επί του πράγματος. Οι δουλείες είναι περιορισμοί της κυριότητας υπέρ τρίτων, ενώ οι υποθήκες και οι άλλες ασφάλειες εξασφαλίζουν την αποπληρωμή οφειλών.

Σκοπός του εμπράγματου δικαίου είναι η διασφάλιση της προστασίας της περιουσίας και ο καθορισμός τις νόμιμων διαδικασιών για την απόκτηση, τη μεταβίβαση και την προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων.

#4 Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις της οικογένειας που προκύπτουν από το γάμο, τη συγγένεια και την υιοθεσία. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το γάμο, το διαζύγιο, τη διατροφή, την επιμέλεια των τέκνων, την υιοθεσία και τις σχέσεις των συγγενών. Ο βασικός σκοπός του οικογενειακού δικαίου είναι η προστασία των μελών της, και ειδικά των πιο αδύναμων μελών της, εξασφαλίζοντας την ευημερία τους.

#5 Κληρονομικό Δίκαιο

Το κληρονομικό δίκαιο ασχολείται με τη μεταβίβαση της περιουσίας μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη. Ορίζει τις διατάξεις για τη σύνταξη και την εκτέλεση διαθηκών, την εξ αδιαθέτου διαδοχή, αλλά και τα δικαιώματα των κληρονόμων.

Ο σκοπός αυτού του τομέα είναι να εξασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή της περιουσίας και να επιλύσει τυχόν διαφορές μεταξύ των κληρονόμων. Το κληρονομικό δίκαιο προστατεύει τα δικαιώματα των κληρονόμων και διασφαλίζει την ομαλή μεταβίβαση της περιουσίας.

 

Το αστικό δίκαιο ορίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Εντούτοις, η κατανόηση των βασικών τομέων του είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων μας. Ελάτε σ’ επικοινωνία με τους νομικούς μας για ν’ αναλάβουμε την υπόθεσή σας.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου