ΑποφάσειςΠοινικό Δίκαιο (Μη καταβολή χρεών)

20 Οκτωβρίου 2020

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Έγινε δεκτή η αίτηση προς αναίρεση απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, με την οποία ο κατηγορούμενος – αναιρεσείων είχε κηρυχθεί ένοχος για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990). Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την παραπάνω απόφαση, κηρύσσοντας αθώο τον αναιρεσείοντα για την καθυστέρηση, με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος ημεδαπής εταιρίας, της καταβολής βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και τα τελωνεία χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής αυτών, ενώ το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ εφαρμόζοντας τα άρθρα 2 παρ.1 του ΠΚ και 511 εδ. δ’ του ΚΠοινΔ ως και της επιεικέστερης διάταξης του άρθρου 469 του ΠΚ.

Τίποτα από όσα αναφέρονται δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομική συμβουλή. Το συγκεκριμένο δελτίο κατέχει θέση ενημέρωσης γενικής και μόνο. Θα πρέπει να ζητηθεί νομική συμβουλή προτού προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη αναφέρεται στο ως άνω κείμενο.

 

 

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου