ΔημοσιεύσειςΠοια Είναι η Διαδικασία Έκδοσης Διαζυγίου

19 Φεβρουαρίου 2024

Στην περίπτωση που ένα ζευγάρι επιθυμεί να χωρίσει, θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή του διαφέρει ανάλογα με το είδος του διαζυγίου, δηλαδή πρόκειται για συναινετικό ή κατ’ αντιδικία. Επιπλέον, η διαδικασία είναι διαφορετική και στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης.

Στο παρόν άρθρο, αναλύουμε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου για κάθε έναν απ’ τους τύπους διαζυγίου που είναι διαθέσιμοι στην Ελλάδα.

Συναινετικό Διαζύγιο

Στην περίπτωση που υπάρχει από κοινού συμφωνία μεταξύ των συζύγων, ο απλούστερος και οικονομικότερος τρόπος είναι το συναινετικό διαζύγιο. Στο συγκεκριμένο είδος διαζυγίου δεν απαιτείται επικύρωση της συμφωνίας ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά μόνο από τον συμβολαιογράφο. Οι σύζυγοι εκπροσωπούνται από δύο διαφορετικούς δικηγόρους και υπογράφουν μια συμβολαιογραφική πράξη, την πράξη συναινετικής λύσης γάμου. Η έκδοση του διαζυγίου πραγματοποιείται εξωδικαστικά όταν δεν υπάρχουν τέκνα.

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν ανήλικα τέκνα, οι σύζυγοι οφείλουν να προχωρήσουν και στην υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο έγγραφο αυτό αποτυπώνεται η συμφωνία τους σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων, τη διατροφή και την επικοινωνία με αυτά. Σύμφωνα με τον νόμο 4800/2021, η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού γίνεται είτε στα ΚΕΠ είτε σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή, με απαραίτητη την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

Μάλιστα, πλέον η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των συζύγων σε οποιοδήποτε από τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης. Το άυλο συναινετικό διαζύγιο μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Διαζύγιο κατ’ Αντιδικία

Όταν όμως, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων, τότε η μόνη λύση είναι το διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Τη διαδικασία εκκινεί μονομερώς ο κάθε σύζυγος για λόγους ισχυρού κλονισμού και αφάνειας, όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα ορίζει πως κάθε σύζυγος μπορεί να αιτηθεί την έκδοση διαζυγίου όταν συντρέχουν λόγοι που έχουν κλονίσει ισχυρά τη σχέση των συζύγων. Ο κλονισμός αυτός ενδέχεται να είναι διγαμία, μοιχεία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής και άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.
  • Επιπλέον, το άρθρο 1439 του Α.Κ. ορίζει πως ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση για τουλάχιστον δύο χρόνια.
  • Ακόμα ένας λόγος για την έκδοση διαζυγίου είναι η αφάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 1440 του Α.Κ. Για να εκδοθεί το διαζύγιο είναι απαραίτητη η κήρυξη ενός απ’ τους συζύγους σε αφάνεια.

Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν την υπογραφή ενός συμφώνου συμβίωσης αντί για την τέλεση γάμου. Ως εκ τούτου, όταν το ζευγάρι θέλει να χωρίσει, θα πρέπει να προχωρήσει στη λύση του. Η διαδικασία της λύσης πραγματοποιείται:

  • Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ζευγαριού στον συμβολαιογράφο και την υπογραφή ενός συμβολαιογραφικού εγγράφου που αποτυπώνει τη συμφωνία τους.
  • Με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται η επίδοση πρόσκλησης για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και να έχουν παρέλθει τρεις μήνες από αυτήν.

Ανεξάρτητα απ’ τον τρόπο της λύσης του συμφώνου συμβίωσης, η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξιαρχείο που είχε καταχωρηθεί η υπογραφή του.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου