ΔημοσιεύσειςΟδηγός Ιδιόγραφης Διαθήκης

9 Ιανουαρίου 2024

Η τακτοποίηση και ο διαμοιρασμός της περιουσίας ενός ατόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη σύνταξη μιας διαθήκης. Μέσα σ’ αυτό το έγγραφο, ο διαθέτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τους κληρονόμους του όπως ακριβώς θέλει.

Η ιδιόγραφη διαθήκη αποτελεί ένα απ’ τα πιο συνηθισμένα είδη διαθηκών αφού δίνει στο διαθέτη άπλετο χρόνο για να τη συντάξει, αλλά και να πραγματοποιήσει αλλαγές, όταν το κρίνει απαραίτητο. Σ’ αυτό το άρθρο, θα μάθετε περισσότερα σχετικά με το συγκεκριμένο είδος διαθήκης.

Τι Ορίζεται ως Ιδιόγραφη Διαθήκη;

Η ιδιόγραφη διαθήκη ορίζεται από το άρθρο 1721 του Αστικού Κώδικα. Όπως γίνεται εμφανές κι από τον όρο, πρόκειται για τη διαθήκη που γράφεται εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του είδους διαθήκης είναι ότι ο διαθέτης μπορεί να τη συντάξει όποτε και όπου θέλει. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι ικανός να διαβάζει χειρόγραφα, όπως ορίζεται από το άρθρο 1723 του Αστικού Κώδικα.

Συμβουλές για τη Σύνταξη Ιδιόγραφης Διαθήκης

Η σύνταξη μιας ιδιόγραφης διαθήκης είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, αφού δε διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θέλουν προσοχή κατά τη σύνταξή της. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα εξής:

 • Ο διαθέτης θα πρέπει να γράψει ολόκληρο το κείμενο της διαθήκης αυτοπροσώπως.
 • Οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται ρητώς μέσα στην ιδιόγραφη διαθήκη είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του διαθέτη, η ημερομηνία σύνταξης της διαθήκης, τα κληρονομούμενα αντικείμενα, οι κληρονόμοι και η πλήρης υπογραφή του διαθέτη.
 • Μια χρήσιμη συμβουλή θα ήταν να υπάρχει και αρίθμηση των σελίδων, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
 • Μια ιδιόγραφη διαθήκη δε θα πρέπει να περιέχει μουτζούρες και σβησμένες λέξεις, καθώς θα κηρυχθεί άκυρη. Σε περίπτωση λάθους, ο διαθέτης θα πρέπει να την τοποθετήσει σε παρένθεση και να γράψει πως διαγράφεται ο τάδε αριθμός λέξεων).
 • Όλες οι παραπομπές, οι σημειώσεις στο περιθώριο και οι υποσημειώσεις θα πρέπει να έχουν γίνει από τον διαθέτη και να φέρουν την υπογραφή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δε λαμβάνονται υπόψη.
 • Μετά τη σύνταξη της διαθήκης, ο διαθέτης μπορεί να τη φυλάξει στο σπίτι του, να την δώσει σε κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης του ή να την καταθέσει σε συμβολαιογράφο για φύλαξη, σύμφωνα με το άρθρο 1722 του Αστικού Κώδικα.

Διαδικασία Δημοσίευσης Ιδιόγραφης Διαθήκης

Απλή Δημοσίευση της Διαθήκης

Μια ιδιόγραφη διαθήκη δημοσιεύεται από το Ειρηνοδικείο κατά τις ημέρες των τακτικών δικάσιμων. Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, ένσημα και διπλότυπο παράστασης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.
 • Την πρωτότυπη διαθήκη
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του διαθέτη

Δημοσίευση της Διαθήκης και Κήρυξη Κύριας

Για τη δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης και την κήρυξή της ως κύρια, θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής έγγραφα στην προδιαδικασία:

 • Αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των δυο μαρτύρων
 • Πρωτότυπο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του διαθέτη
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης του αποβιώσαντα

Όταν οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • Την πρωτότυπη διαθήκη
 • Τους δυο μάρτυρες που ορίστηκαν στην αίτηση και θα εξεταστούν στο ακροατήριο

 

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνταξη και τη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου