ΔημοσιεύσειςΚτηματολόγιο – Ποια Είναι η Διαδικασία Δήλωσης

9 Ιανουαρίου 2024

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα κτηματοκεντρικό σύστημα, στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία στη χώρα μας. Κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, οι πολίτες δηλώνουν την περιουσία τους με όλες τις απαραίτητες νομικές πληροφορίες, ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων. Η κτηματογράφηση ορίστηκε από το νόμο 2308/1995, ενώ η πιο πρόσφατη κωδικοποίησή του ήταν με το νόμο 5076/2023.

Η διαδικασία της κτηματογράφησης ξεκινά με την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τόσο από τα φυσικά όσο και από τα νομικά πρόσωπα. Η εμπρόθεσμη υποβολή είναι σημαντική ώστε να αναδειχθούν και διορθωθούν τυχόν λάθη στις εγγραφές και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τα επόμενα βήματα είναι η προανάρτηση και η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, με τους πολίτες να έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ενστάσεις και διορθώσεις. Παρακάτω, θα αναλύσουμε καθένα από αυτά τα βήματα.

Βήμα 1 – Υποβολή Δηλώσεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Το πρώτο βήμα για τη δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο είναι η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2664/1998, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα επί του ακινήτου, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Σ’ αυτά τα δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται:

 • Η πλήρης και η ψιλή κυριότητα
 • Η δουλεία, όπως η επικαρπία από γονική παροχή
 • Η υποθήκη και η προσημείωση
 • Η αγωγή και η ανακοπή
 • Η κατάσχεση
 • Η μακροχρόνια μίσθωση
 • Η χρονομεριστική και η χρηματοδοτική μίσθωση
 • Η μεταλλειοκτησία
 • Η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε πως υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει όποιος αποκτά δικαίωμα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, ακόμα κι αν έχει ήδη δηλωθεί το ακίνητο από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Για τη δήλωση του ακινήτου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο δήλωσης με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Μαζί με το έντυπο, θα πρέπει να καταθέσετε και ορισμένα δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση είναι τα εξής:

 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας
 • Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο
 • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Φωτοαντίγραφο κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Μαζί με την υποβολή της δήλωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και εντοπισμός του ακινήτου πάνω σε χάρτη. Η προσκόμιση ενός τοπογραφικού διαγράμματος διευκολύνει τη διαδικασία.

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης, το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιωμάτων. Η προθεσμία για τη δήλωση των ακινήτων είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Βήμα 2 – Προανάρτηση Κτηματολογικών Στοιχείων

Η προανάρτηση είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, κατά το οποίο ελέγχετε και επιβεβαιώνετε τα στοιχεία των δικαιωμάτων σας, όπως προέκυψαν από τη δήλωση. Στην περίπτωση που όλα είναι εντάξει, δε χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εάν όμως, εντοπίσετε λάθη ή ελλείψεις, κατά το στάδιο της προανάρτησης, μπορείτε να προχωρήσετε σε διορθώσεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η αίτηση επανεξέτασης στοιχείων πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά είτε στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης.

Βήμα 3 – Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων

Το επόμενο βήμα είναι η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας περιουσίας. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις με ελάχιστο κόστος. Η ανάρτηση διαρκεί 2 μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και 4 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού. Εάν δεν κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις έγκαιρα, θα πρέπει να ζητήσετε τη διόρθωση δικαστικά.

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δήλωση του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου