ΝέαΕξωδικαστικός Μηχανισμός – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

8 Ιουλίου 2024

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που έχετε στη διάθεσή σας  για την επίλυση των οικονομικών σας προβλημάτων χωρίς τη χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία της δικαστικής διαμάχης.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα σας εξηγήσουμε τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τα πλεονεκτήματά της.

Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης που αποσκοπεί στη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους οφειλέτες να διαπραγματευτούν τους όρους των οφειλών τους και να καταλήξουν σε μια συμφωνία που είναι ρεαλιστική και βιώσιμη.

Ποιους αφορά;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Ειδικότερα, μπορεί να αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και ιδιώτες. Έτσι, μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξή σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€ προς το Δημόσιο, χρηματοδοτικούς φορείς ή άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Πώς λειτουργεί;

Αρχικά, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία για την οικονομική σας κατάσταση. Στη συνέχεια, η αίτηση εξετάζεται από τους εμπλεκόμενους πιστωτές και, εφόσον εγκριθεί, αρχίζει η φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πιστωτές υποβάλλουν προτάσεις ρύθμισης, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό της οφειλής, το ποσό της μηνιαίας δόσης και το συνολικό χρόνο αποπληρωμής των οφειλών.

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Για να σας διευκολύνουμε, ας δούμε αναλυτικότερα τα βήματα της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών:

  1. Υποβολή Αίτησης: Ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα πεδία. Επιπλέον, επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αφορούν τα στοιχεία του οφειλέτη, τη στοιχεία των πιστωτών, το ύψος των οφειλών, αλλά και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
  2. Αξιολόγηση Αίτησης: Οι πιστωτές αξιολογούν την αίτηση και εξετάζουν τη δυνατότητα αποδοχής της.
  3. Διαπραγματεύσεις: Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, αρχίζει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι πιστωτές καταθέτουν πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αυτήν την πρόταση.
  4. Σύναψη Συμφωνίας: Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μια σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Πλεονεκτήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο εξωδικαστικό μηχανισμός είναι μια διαδικασία που στοχεύει να διευκολύνει τη ρύθμιση των οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι τα εξής:

  • Ταχύτερη διαδικασία: Σε αντίθεση με τις δικαστικές διαδικασίες, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι σαφώς ταχύτερος και μπορεί να οδηγήσει σε σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών εντός μερικών μηνών.
  • Μειωμένο κόστος: Η διαδικασία είναι λιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση με τις δικαστικές δαπάνες, πράγμα που δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους οφειλέτες να προχωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών τους.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Οι όροι της συμφωνίας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.
  • Αποφυγή πτώχευσης: Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες μπορούν να αποφύγουν την αναγκαστική ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και τις επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Προκλήσεις και Περιορισμοί

Παρά τα πλεονεκτήματα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι πανάκεια και ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Οι κυριότερες προκλήσεις περιλαμβάνουν τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας σε περιπτώσεις πολλαπλών πιστωτών με αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς και την αδυναμία ορισμένων οφειλετών να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να έχετε στο πλευρό σας έναν έμπειρο νομικό που μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτήν την απαιτητική διαδικασία. Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας για να την ξεκινήσετε άμεσα.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου