ΝέαΔιαζύγιο – Με ποιον τρόπο Διανέμονται τα Περιουσιακά Στοιχεία

12 Ιουνίου 2024

Το διαζύγιο είναι μια δύσκολη και συχνά συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία που μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή των εμπλεκόμενων ατόμων. Ένα από τα πιο κρίσιμα κομμάτια του διαζυγίου είναι η διανομή των περιουσιακών στοιχείων.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους διανέμονται τα περιουσιακά στοιχεία στην περίπτωση λύσης ενός γάμου, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία.

Νομικό Πλαίσιο της Διαδικασίας

Στην Ελλάδα, η διαδικασία διανομής των περιουσιακών στοιχείων κατά το διαζύγιο ρυθμίζεται από το άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, κάθε σύζυγος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναγνώριση της περιουσιακής του συμβολής κατά τη διάρκεια του γάμου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σύζυγος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μερίδιο της περιουσίας, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξησή της. Επιπλέον, το άρθρο ορίζει σαφώς πως η συμβολή ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη, μικρότερη ή μηδενική.

Ακόμα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο γάμος δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 1397 του Αστικού Κώδικα.

Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Διανομή

Όπως αντιλαμβάνεστε, η διανομή της περιουσίας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι οι εξής:

  • Διάρκεια του Γάμου: Η διάρκεια του γάμου είναι σημαντική, καθώς οι μακροχρόνιοι γάμοι συνήθως οδηγούν σε μεγαλύτερη συνένωση περιουσιακών στοιχείων. Στους βραχυχρόνιους γάμους, οι σύζυγοι μπορεί να έχουν μικρότερη κοινή περιουσία προς διανομή.
  • Συμβολή των Συζύγων: Η συμβολή κάθε συζύγου στη δημιουργία της κοινής περιουσίας λαμβάνεται υπόψη. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τη χρηματική συνεισφορά, αλλά και άλλες μορφές συμβολής, όπως η φροντίδα του σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών.
  • Προγαμιαίο Συμβόλαιο: Αν οι σύζυγοι έχουν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, το οποίο καθορίζει τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση διαζυγίου, τότε η διανομή θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτό.
  • Ατομική Περιουσία: Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε έναν σύζυγο πριν από τον γάμο, αλλά και όσα αποκτήθηκαν με κληρονομιά ή δωρεά κατά τη διάρκεια του γάμου, δεν νοούνται ως κοινή περιουσία και παραμένουν στον ιδιοκτήτη τους.

Διαδικασία Διανομής

Η διανομή των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το αν οι σύζυγοι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ή αν χρειάζεται η παρέμβαση του δικαστηρίου. Έτσι, μπορεί να υπάρξουν οι εξής διαδικασίες:

  • Φιλικός Διακανονισμός – Οι σύζυγοι μπορούν να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν για τη διανομή της περιουσίας χωρίς δικαστική παρέμβαση. Αυτή η μέθοδος είναι συχνά ταχύτερη, λιγότερο δαπανηρή και πιο ευχάριστη, δεδομένου ότι αποφεύγει τη δημόσια διαμάχη.
  • Δικαστική Απόφαση – Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει για τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες και εκδίδει απόφαση που θεωρείται δίκαιη και λογική.

Η διανομή της περιουσίας  κατά το διαζύγιο είναι μια διαδικασία που μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες και συχνά απαιτεί τη συμβολή έμπειρων νομικών για την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης κατανομής. Ελάτε σ’ επικοινωνία με το δικηγορικό γραφείο μας για να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να διεκδικήσουμε αυτά που σας αναλογούν.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου