ΝέαΒιομηχανική Ιδιοκτησία – Τι είναι και Πώς Κατοχυρώνεται

12 Ιουνίου 2024

Η βιομηχανική ιδιοκτησία αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς κλάδους της πνευματικής ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει δικαιώματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, στον όρο αυτό περιλαμβάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και οι γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτά τα δικαιώματα προστατεύουν τις δημιουργίες και τις καινοτομίες που προκύπτουν από την βιομηχανική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα δούμε αναλυτικότερα τις κατηγορίες της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και πώς μπορείτε να καταχωρήσετε τα δικαιώματά σας επί αυτής.

Βασικές Κατηγορίες Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Αρχικά, θα εξετάσουμε τις κατηγορίες της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίες είναι οι πατέντες, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και οι γεωγραφικές ενδείξεις.

#1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες)

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πατέντες, προστατεύουν τις νέες εφευρέσεις, οι οποίες βρίσκονται συχνά στην καρδιά της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η πατέντα ορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου 1733/87, από το οποίο προκύπτει πως η εφεύρεση πρέπει να είναι νέα, να περιλαμβάνει εφευρετική δραστηριότητα και να είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμη. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο, αλλά και σε βιομηχανική εφαρμογή.

#2 Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα αποτελούν το διακριτικό στοιχείο μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4679/2020, τα σήματα μπορεί να αποτελούνται από οποιαδήποτε σημεία, όπως από λέξεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι πως τα σήματα είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά των άλλων επιχειρήσεων, και το κοινό μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.

#3 Βιομηχανικά Σχέδια

Τα βιομηχανικά σχέδια προστατεύουν την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος, όπως το σχήμα, το σχέδιο ή τα διακοσμητικά στοιχεία του. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2417/1996, ως “Σχέδιο ή υπόδειγμα” ορίζεται η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Επιπλέον, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να προστατευτεί μόνο εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

#4 Γεωγραφικές Ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτήν την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), τα προϊόντα με προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) και τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ).

Πώς Κατοχυρώνεται η Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας:

 1. Κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
 2. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή της εφεύρεσης, σχέδια και αιτήσεις αξιώσεων που καθορίζουν το εύρος της προστασίας. Ο ΟΒΙ παρέχει προθεσμία 4 μηνών για διορθώσεις ή συμπλήρωση των ελλείψεων της αίτησης.
 3. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει έλεγχο για το «νέο» και την εφευρετική δραστηριότητα και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης έρευνας.
 4. Ο καταθέτης έχει προθεσμία 3 μηνών για τυχόν παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση έρευνας.
 5. Σύνταξη της τελικής έκθεσης έρευνας και έκδοση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Εμπορικά Σήματα:

 1. Κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.
 2. Η αίτηση περιλαμβάνει το σήμα, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 3. Εξέταση της αίτησης για να διασφαλιστεί ότι το σήμα πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης και ανάρτηση της απόφασης μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Βιομηχανικά Σχέδια:

 1. Κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
 2. Μετά από 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, ο ΟΒΙ εκδίδει τον σχετικό τίτλο προστασίας. Ο τίτλος ισχύει έως και 25 χρόνια και τα τέλη προστασίας ανανεώνονται ανά 5 χρόνια.

Γεωγραφικές Ενδείξεις:

 1. Καταχώριση σε ειδικά μητρώα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προϊόντα με προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προϊόντα με προστατευόμενη γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ).

 

Η κατοχύρωση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχει στον κάτοχο αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης, αποτρέποντας άλλους από τη χρήση της προστατευόμενης καινοτομίας ή δημιουργίας χωρίς άδεια. Επικοινωνήστε με τους δικηγόρους μας για να προχωρήσετε σε άμεση κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου